Diamantskolen: The fabulous four

 

La meg presentere de fire fineste og gjeveste edelstenene: Diamanten, safiren, rubinen og smaragden!

Som yngst av fire søsken har jeg lært følgende: Den som er størst går først. Derfor begynner vi med diamanten. Diamanten har jeg skrevet en del om tidligere i diamantskolen, så jeg skal derfor ikke bruke så mye tid på den.

 Diamanten er edelstenenes konge; den mest ettertraktede av alle. Diamanten har en hardhet på 10 på Mohs skala, og er den hardeste edelstenen som finnes. Historisk har man bevis for utvinning av diamanter så tidlig som for over 4 000 år siden, i India, men det var først i 1456 interessen våknet for steinen – da Louis de Berqueur oppdaget hva sliping faktisk gjør med en diamant. India sto for omtrent all diamantvirksomhet helt til slutten av 1700-tallet, da det ble gjort funn i blant annet Brasil, før startskuddet for den moderne diamantindustrien gikk ved funn av diamanter i tidligere nevnte Kimberley i Sør-Afrika.

Safiren er en av de fire mest verdifulle edelstenene. Safiren er en versjon av mineralet korund, og spor av grunnstoffer som jern, krom og titan gir korunden en blå, gul, rosa, purpur, oransje eller grønn farge. Det er den blå fargen vi kjenner best og som er mest ettertraktet,

Safir har en hardhet på Mohs skala på 9,0, og det eneste som kan ripe i den er andre safirer/rubiner eller diamanter. Safirer er dermed en meget egnet smykkestein.og det er kanskje den dypblå safiren som er vakrest.

Rubinen er, etter diamanten, den aller dyreste edelstenen. Rubin kan i tillegg være dyrere enn diamanten, dersom den er av ypperste kvalitet. Rubinen er i likhet med safiren er versjon av mineralet korund – den eneste forskjellen er at rubinen får sin farge fra små mengder krom. Fargen, som er dyp rød og veldig, veldig vakker, måles i intensitet, og de ypperste eksemplarene av rubin har farge som dueblod.

Rubinen har i likhet med safir en hardhet på 9,0 (Mohs skala), og sånn sett burde den ha hatt større plass i norske smykkeskrin enn den faktisk har – rubinen er en undervurdert edelstein her til lands, spør du meg.

Smaragd er kanskje den edelstenen flest forbinder med Egypt, og det er ikke uten grunn – det er nemlig bevist at smaragd ble brukt i smykker i Egypt så tidlig som 1 800 f.kr. Kvaliteten på disse smaragdene var imidlertid ikke høy. Smaragder i smykkekvalitet finnes i Afghanistan, Brasil, Madagaskar, Pakistan, Zambia og Colombia.

Sistnevnte land har dokumentert smaragdforekomster allerede på 1500-tallet, da spanjolene kom til Sør-Amerika. Utfallet av dette besøket er imidlertid en del av verdens dystre historie, og dette lar jeg foreløpig ligge. Uansett finnes det fortsatt smaragdforekomster i Colombia, som et av de viktigste landene for denne typen edelstein; over 90 % av verdens smaragder kommer herfra.

Det er faktisk også funnet smaragder i Norge – ved Minnesund ble det drevet gruvedrift etter smaragder fra 1899 til 1909, og man kan fortsatt reise på utflukt til Minnesund for å lete etter smaragder utenfor gruvene.

Kanskje du er heldig og finner en smaragd i vannkanten ved Mjøsa i sommer?

Hvilken er din favorittedelsten?

 

 

tt

 

Diamantskolen: Bloddiamanter

«Selger dere bloddiamanter, eller?»

 

Dette er et spørsmål som har gjentatt seg relativt hyppig fra bekjente, etter at jeg begynte hos Tesori Diamanter.

Svaret er selvsagt: Nei, det gjør vi ikke.

Bloddiamanter er definisjonen på diamanter som har bidratt til å finansiere krig. Eksempler på dette er for eksempel i Liberia og Sierra Leone på 1990-tallet, der diamanter ble utvunnet under brudd på menneskerettigheter.

Bloddiamanter har i varierende grad opptatt det norske folk. I 2006 kom imidlertid filmen Blood Diamond med Leonardo di Caprio i hovedrollen, en film som bidro til folks årvåkenhet rundt temaet. I 2010 ble også Liberias eks-president Charles Taylor stilt for retten, en rettssak som fikk ekstra mye oppmerksomhet på grunn av Naomi Campbells vitneerklæring der hun innrømmet at hun hadde tatt i mot bloddiamanter av Taylor.

Mads Brügger som diplomat i filmen Ambassadøren

Tidligere i år kom også den danske dokumentarfilmen Ambassadøren, som ved hjelp av svært mye humor, viser det afrikanske diplomatis suspekte verden. Snuskete diamanter har en stor rolle i denne snodige satiren.

Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel for uslepne diamanter og væpnede konflikter, initiert i mai 2000 av sørafrikanske myndigheter sammen med flere andre diamantproduserende land i det sørlige Afrika. En rekke land sluttet seg til prosessen, deriblant Norge, som har støttet prosessen siden 2001 – og hvor Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter ble innført 1. april 2004.

Brudd på forskriftenes regler kan medføre straff. Norges Gullsmedforbund ble i 2004 oppnevnt som norsk tilsynsmyndighet.

Acta Non Verba/Tesori Diamanter er     medlem av Norges Gullsmedforbund

Acta Non Verba A/S, som eier Tesori Diamanter, er medlem av Norges Gullsmedforbund, og forholder oss dermed til forbundets etiske retningslinjer. Vi handler kun med velrenommerte diamantleverandører, som forsyner oss med ubehandlede, konfliktfrie naturlige diamanter av høy kvalitet. Ifølge Kimberley-prosessen, må nemlig diamantproduserende land attestere at diamantene er produsert og solgt via legitime kanaler.

Leverandørene har som krav at de skriftlig garanterer følgende:

”Diamantene på denne faktura er kjøpt fra legale kilder som ikke er innblandet i konflikter, og er i henhold til FNs resolusjon. Selgeren garanterer herved at disse diamanter er konfliktfrie, basert på personlige og/eller skriftlige garantier gitt av leverandøren av disse diamantene.”

Videre kan Tesori Diamanter da stå inne for ekthetsbeviset vi legger ved hvert diamantsmykke vi selger.

Derfor kan vi med hånden på hjertet svare følgende til den som spør:

«Nei, vi selger ikke bloddiamanter»

 

tt

Diamantskolen: De fire C-ene

De fire C-ene er kombinasjonen av fire egenskaper som gjør en diamant til en diamant. Kvaliteten på hver av C-ene er avgjørende for verdien på diamanten, og dermed en viktig pekepinn å ha med seg når man er på diamantjakt.

De fire C-ene står for:

Carat – vekt
Colour – farge
Clarity – klarhet/renhet
Cut – slip

Carat
Vekten (og dermed også størrelsen) måles i carat. En carat tilsvarer 0,2 gram – og jo større diamanten er, jo mer sjelden og desto dyrere er den. En diamant på 1 carat er derfor mer verdt enn to diamanter av lik kvalitet på 0,5 carat til sammen.

Colour
Den vanligste diamantfargen er klar farge, eller rett og slett mangel på farge. Jo klarere en diamant er, jo mer er den verdt. Klare diamanter, som også kalles hvite diamanter, defineres på en skala fra D til Z, der D er den klareste hvithetsgraden – såkalt «usedvanlig hvit». Jo lenger ned på denne skalaen man går, jo gulere er diamanten; kvalitet Z kalles «tonet».

Top Wesselton brukes av Tesori Diamanter

Gulskjæret i diamanter kommer av at diamanten, som er av ren karbon, inneholder ørsmå bestanddeler av nitrogen. Mer nitrogen betyr mer gulskjær – og det er verdt å nevne det litt artige faktum at dersom gulskjæret går forbi kvalitet Z, altså har mer gulskjær, går diamanten over i en annen kategori, nemlig «fancy», og defineres fra det som en svært sjelden og dyr diamant.

Fargediamanter, eller «fancy» diamanter, finnes også i for eksempel blå, grønn og rød/rosa. Det er blant fargediamantene du finner de dyreste edelstenene, slik som Marsrosa som jeg har skrevet om her. Mens gulfargede diamanter har spor av nitrogen i seg, har blå diamanter spor av grunnstoffet bor. Rosa og røde diamanter skyldes variasjoner av krystallstrukturen.

Clarity
Nesten alle diamanter inneholder rester av ukrystallisert karbon. De fleste av disse partiklene er ikke synlig for det blotte øye. Partiklene kalles inneslutninger, og det er vel åpenbart: jo færre inneslutninger, dess bedre kvalitet på diamanten.

VS1-VS2 brukes hos Tesori Diamanter

 

Cut
Slipet av diamanten er det eneste av de fire C-ene som ikke er bestemt fra naturens side. Det er fagmannen og bare fagmannen som har ansvar for slipingen. Diamanter slipes i henhold til en matematisk formel. Det vanligste slipet for diamanter er briljantslip, og en ferdig briljantslipt diamant har 57 fasetter (flater), og får med det fram det ypperste av briljans og fargespill i diamanten.

Andre klassiske slip er prinsesse, dråpe, navette, baguette og smaragd.

Et dårlig slip kan ha dramatiske konsekvenser for utseendet på en diamant. Dårlig slip betyr dårlig symmetri og tilsvarende dårlig evne til å reflektere lyset. Uten lys og brillianse vil diamanten oppfattes som flat og kjedelig, og gjerne mindre enn den egentlig er. Har du først sett en godt slipt diamant, så vet du virkelig hva brillianse er!

 

tt

 

 

 

Diamantskolen: Oppstandelsen

Jeg har skrevet tidligere om diamantenes opprinnelse, og hvordan de blir til i jordens indre. Det er selvsagt at det er klin umulig for oss å lage kilometerlange gruvesjakter – derfor er det så fint at vi har noe som heter vulkaner.

Vulkanene er nemlig diamantenes heis opp til overflaten. Under vulkaner er det nemlig en gulrotliknende «pipe» som er fylt opp med vulkansk stein, som inneholder fragmenter fra mantelen. I de tilfeller der vulkanens piper er dypere enn 150-200 kilometer, kalles disse pipene kimberlittpiper – og det er kimberlitten som frakter diamantene opp til overflaten.

Kimberlittpipe

Kimberlitt er en svakt magnetisk bergart, og er oppkalt etter gruvestedet Kimberly i Sør Afrika, der det i 1871 ble oppdaget en kjempediamant, som satte startskuddet for den moderne diamanthistorien. Kimberlitten tar også gjerne med seg andre titaniumrike edelsteiner opp til overflaten, slik som granat, spinell og peridot – og funn av disse steinene er ofte en indikator på at det kan finnes diamanter i nærheten.

En annen viktig faktor for å få diamanter opp til overflaten, er hastigheten på vulkanutbruddet. Hastigheten må ligge på 50 til 100 kilometer i timen, hvis ikke vil diamantene bli ødelagt underveis. Går vulkanstrømmen sakte, vil nemlig diamantene bli forvandlet til grafitt.

Når den diamantbærende magmaen har ført diamanten opp til overflaten, vil erosjon, vann og vind føre diamantene med seg til sekundære leiesteder som elvesand og –grus og gamle strandavsetninger. Sekundære leiesteder er å foretrekke, siden de i motsetning til primære leirsteder – selve vulkanpipen, er lette å komme til.

Sekundært leiested

For supernerdene kan det også være interessant å vite at det i et kimberlittfelt i Juina i Brasil har blitt funnet diamanter som ble dannet mer enn 700 kilometer nede i mantelen. Disse såkalte superdype diamantene er mer ettertraktet for forskere enn for gemmologer, da det ligger (godt beskyttet – diamanten er svært motstandsdyktig mot nedbrytning) metallkorn inne i dem, som for gemmologer blir sett på som urenheter. Forskerne, derimot, ser på diamantene som kapsler med innhold som kan gi flere svar enn de hadde drømt om vedrørende jordas indre.

Og dermed er jeg tilbake på mitt mantra:

Diamanter er ikke bare diamanter.

tt

The Diamond Queen

Startskuddet gikk i går, og det skal holde på fire dager til ende. Jeg snakker selvfølgelig om feiringen av selveste The Diamond Queen, Dronning Elizabeth, og hennes 60 år på tronen.

I anledning jubileet har hennes egen gullsmed, Asprey, sammen med kunstneren Chris Levine, laget kunstverket «The Diamond Queen». Portrettet er et tredimensjonalt portrett av dronningen, smykket med en ekte tiara – en kopi av diademet dronningen bar under kroningen i 1953. Diademet består blant annet av 1 000 diamanter og 25 ferskvannsperler.

At diamanter brukes for å hedre Dronning Elizabeth, er ikke rart når man tenker på hvorfor hun går under navnet The Diamond Queen. Dronningen av England har nemlig en stor samling juveler og diamanter, og det sies at hun har en så stor samling smykker at selv Elizabeth Taylor ville vært misunnelig. Dronningen har alltid på seg ett eller flere av smykkene hun eier – og favoritten, forlovelsesringen, tar hun aldri av seg. Dét er kanskje noe å tenke på for de som går med friertanker ?

Det nevnte kunstverket skal selges på en veldedighetsauksjon senere i år, og prisen antas å komme på et sted mellom 7,5 og 11,3 millioner norske kroner.

En pris kun en dronning verdig.

Sjekk ut mer om kunstverket her: